Kāda ir atšķirība starp finanšu un vadības grāmatvedību?

Runājot par grāmatvedību, vairums ar to saprot, tieši finanšu grāmatvedību, proti, finanšu datu grāmatošanu un pārskatu veidošanu, taču patiesībā, daudz nozīmīgāka grāmatvedības daļa ir tieši vadības grāmatvedība jeb prasme šos fiksētos datus analizētu un veidot nākotnes prognozes, lai pieņemtu stratēģiski nozīmīgus lēmumus. Lai labāk izprastu, ko tieši ietver grāmatvedība, apskatīsim sīkāk abus minētos grāmatvedības veidus.

Finanšu grāmatvedība sevī ietver visdažādākās darbības ar finansēm, kā, piemēram, ierakstu veikšanu, pirmdokumentu reģistrēšanu, atskaišu gatavošanu, pārskatu sagatavošanu un dažādu aprēķinu veikšanu. Finanšu grāmatvedībā sagatavotā informācija palīdz gan uzņēmumā iesaistītajām, gan ārpus uzņēmuma esošām personām novērtēt uzņēmuma ikdienas darbību un finanšu stāvokli. Finanšu grāmatvedība ir obligāta visiem uzņēmumiem, lai visas finanšu darbības būtu caurspīdīgas un pārskatāmas. Tomēr finanšu grāmatvedība ir tikai pats pamats. Daudz lielāks ieguvums pašam uzņēmējam ir tieši no vadības grāmatvedības.

Vadības grāmatvedība ir tālākais process, pēc finanšu datu fiksēšanas un pamata analīzes. Vadības grāmatvedība palīdz uzņēmējiem pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, kas var nodrošināt uzņēmuma attīstību nākotnē. Vadības grāmatvedība sevī ietver, piemēram, finanšu datu identificēšanu, tālāku aprēķināšanu, uzkrāšanu, izpēti, sagatavošanu, izvērtēšanu un, pats svarīgākais, prezentēšanu uzņēmējam un citām ieinteresētajām personām. Tas palīdz uzņēmējam saprast, kā rīkoties tālāk un kā attīstīt savu biznesu.

Kā redzams, abu grāmatvedības veidu mērķi un principi krasi atšķiras. Viens grāmatvedības veids ir orientēts uz finanšu datu fiksēšanu un apstrādi, bet otrs uz datu izmatošanu un likšanu lietā uzņēmuma interesēs, tāpēc nebūtu ieteicams uzticēt abus grāmatvedības veidus kārtot vienam grāmatvedim. Pirmkārt, viens grāmatvedis, visticamāk tāpat netiks galā ar abiem pamata uzdevumiem, kā arī, divu grāmatvežu nolīgšana šādiem mērķiem samazinās kļūdas iespējamību un palielinās finanšu kontroli uzņēmumā.

Jāsaprot, ka vairums grāmatvežu nodarbojas tieši ar finanšu grāmatvedību. Gan profesionālajās vidusskolās, kur tiek piedāvātas grāmatvedības programmas, gan grāmatvedības kursos, gan arī augstskolu bakalaura programmās grāmatvedības apmācība tiek fokusēta, galvenokārt, uz finanšu grāmatvedību. Kaut gan parasti tiek mācīts, ka tāda vadības grāmatvedība pastāv un arī tiek piedāvāts apgūt tās pamatus, tas nav pietiekami, lai grāmatvedis patiešām spētu iedziļināties un izprast vadības grāmatvedības būtību un veikt tās izpildi. Vadības grāmatvedība ir augstākais līmenis, ko, pienācīgā līmenī, visticamāk spēs veikt vien grāmatvedis ar maģistra grādu.

Ja uzņēmumam ir nepieciešams ne vien finanšu grāmatvedis, bet arī vadības grāmatvedis, pamatā pastāv trīs iespējas. Pirmā ir algot vadības grāmatvedi, kas veiks gan finanšu gan vadības grāmatvedības uzdevumus, taču, kā jau mēs iepriekš noskaidrojām, tas nebūs labākais lēmums, jo grāmatvedim nāksies uzņemties ļoti daudz pienākumus, turklāt netiks veikta pienācīga datu kontrole. Otrais variants ir algot divus grāmatvežus, taču mazākiem uzņēmumiem tas var izrādīties finansiāli nepanesami. Trešais variants ir algot finanšu grāmatvedi un saņemt ārštata vadības grāmatveža konsultācijas, kad un ja tas nepieciešams.

Tātad, grāmatvedība neaprobežojas vien ar finanšu datu piefiksēšanu un analīzi, tas ietver arī datu reālu izmantošanu uzņēmuma interesēs. Kaut gan mūsdienās vairums grāmatvežu pārvalda tieši finanšu grāmatvedību, nākotnē vadības grāmatvedība būs tā, kas būs pieprasīta un plaši izmantota, jo tas ir daudz stratēģiskāks un atbildīgāks darbs.

Kā kļūt par grāmatvedi?

Mūsdienās grāmatveža profesija ir viena no pieprasītākajām, turklāt tā ir arī ļoti perspektīva, jo arī nākotnē grāmatvežiem darbavietas būs nodrošinātas. Jebkurā nopietnā uzņēmumā ir nepieciešams vismaz viens grāmatvedis un visticamāk tā tas būs arī nākotnē. Attīstoties uzņēmējdarbībai, pieaug nepieciešamība pēc grāmatvežiem, turklāt šī ir arī diezgan labi apmaksāta profesija. Tas viss noteikti izklausās pat ļoti vilinoši, taču kļūt par grāmatvedi nav viegli. Kas ir jādara, lai kļūtu par grāmatvedi un kāda ir šīs profesijas specifika?

Pirms vispār sākt domāt, kā kļūt par grāmatvedi, ir jāsaprot, ko īsti grāmatvedis dara? Daudzi, kas ar šo profesiju nav pazīstami, vēlas kļūt par grāmatvežiem tikai tāpēc, ka viņi uzskata grāmatveža darbu par ļoti vieglu. No malas tā varbūt arī izskatās – grāmatvedis visu dienu sēž pie datora un rakta ciparus. Fiziski šis darbs patiešām ir ļoti viegls, taču tas ir psiholoģiski grūts un arī prasa ļoti daudz zināšanas un praktisko pieredzi. Īsumā, grāmatvedis fiksē visus uzņēmuma finanšu darījumus un veic vajadzīgos aprēķinus, piemēram, aprēķina darba algas, aprēķina nodokļus, aprēķina produkcijas pašizmaksas un veic daudz un dažādu citu aprēķinu.

Jāsaprot gan, ka grāmatveža darbs lielos un mazos uzņēmumos ir ļoti atšķirīgs. Mazā uzņēmumā grāmatvedis pārvalda visas finanses un ir atbildīgs par uzņēmuma kopējo finanšu reģistrēšanu un dažādu nepieciešamo aprēķinu veikšanu, bet lielās firmās grāmatvežu darbs ir konkrētāks, jo vienā uzņēmumā strādā vairāki grāmatveži, vairākos līmeņos. Parasti ir galvenais grāmatvedis, kas atbild par kopējo grāmatošanu un uzņēmuma vispārējām finansēm. Galvenā grāmatveža pakļautībā strādā citi grāmatveži, kuriem katram ir savi pienākumi, piemēram, viens atbild par kasi un algu aprēķināšanu, cits veic dažādas operācijas ar valūtām, un vēl kāds atbild par apgrozāmajiem līdzekļiem. Kombinācijas un grāmatvežu pienākumi lielos uzņēmumos var būt ļoti atšķirīgi, turklāt, arī šiem grāmatvežiem var būt dažādu kategoriju palīgi, kas veic grāmatvežu uzdotos uzdevumus.

Tātad, grāmatvedis nav viena konkrēta profesija, kas pieprasa noteiktu izglītības, pieredzes un apmācības līmeni. Grāmatveži veido karjeru pamazām, bet kas tad īsti ir vajadzīgs, lai šo karjeras kāpumu uzsāktu. Pamatā ir divi varianti – censties izsities ar izglītību vai pieredzi. Lai kļūtu par grāmatvedi jebkurā gadījumā ir jābūt attiecīgai izglītībai, taču grāmatvežus apmāca dažādās izglītības iestādēs, piemēram, kursos, profesionālajās vidusskolās un augstskolās. Protams, grāmatvedis, kurš pabeidzis 30 stundu kursus, zināšanu līmenī nav pielīdzināms grāmatvedim ar maģistra grādu, taču abiem kandidātiem ir iespējas kļūt par grāmatvežiem.

Grāmatvedim ar profesionālo izglītību vai izietiem grāmatvedības kursiem noteikti būs jāsāk no pašas apakšas, proti, jāstrādā par grāmatveža palīgu. Sākumā, visticamāk, būs jāiegūst prakses vieta kādā uzņēmumā un tā, no apakšas lēnām jāvirzās uz augšu. Par galveno grāmatvedi lielā uzņēmumā, gan visticamāk viņš strādāt nevarēs, jo šī vieta tomēr pieprasa atbilstošu izglītības līmeni. Grāmatvedim ar augstāko izglītību, gan ir labākas izredzes. Pilnībā bez pieredzes arī darbu iegūt nebūs iespējams, bet jau studiju laikā ir iespējams iegūt labu prakses vietu un pēc tam censties virzīties uz augšu jau no grāmatveža pozīcijas nevis grāmatveža palīga pozīcijas.

Vai par grāmatvedi kļūt ir viegli? Noteikti nē. Tā ir profesija, kas prasa gan atbilstošas zināšanas, gan pieredzi, un visticamāk paies vairāki gadi, kamēr grāmatvedis iekārtosies darbā, kas patiešām ir labi apmaksāts un prestižs, taču, ja grāmatvedība ir lieta, kas jūs patiešām interesē, tad lielajiem informācijas apjomiem un grūtajam ceļam pa karjeras kāpnēm nevajadzētu jūs atturēt.

Kā izvēlēties grāmatvedības sistēmas piegādātāju?

Mūsdienās grāmatvedība jau sen vairs nav tikai darbs ar papīriem. Gandrīz viss ir digitalizēts un grāmatvedis savu darbu veic tieši datorā, izmantojot konkrētas grāmatvedības programmas. Protams, mazie uzņēmumi var uzskaiti veikt kaut vai parastās teksta ievades programmās, kas piedāvā iespēju veikt dažādus aprēķinus, taču nopietnākiem uzņēmumiem ir nepieciešamas daudz nopietnākas sistēmas. Mūsdienās pieejamo grāmatvedības sistēmu skaits ir gandrīz bezgalīgs. Tās ir ļoti atšķirīgas, tāpēc, uzņēmējam varētu rasties, problēmas, ar piemērotas grāmatvedības uzskaites sistēmas atrašanu. Šeit būs daži padomi, kas šo uzdevumu varētu padarīt mazliet vienkāršāku.

1. Izvēlieties pēc ražotāja

Kā jau tika minēts, grāmatvedības programmas ir ļoti dažādas un tās ir veidojuši ļoti atšķirīgi programmētāji vai programmēšanas uzņēmumi. Ir gan tādas programmas, ko ir uzprogrammējis kāds students sava diplomdarba ietvaros, gan arī tādas, ko ir programmējusi, veidojusi un izstrādājusi starptautiski pazīstama kompānija, kurā darbojas vairāk nekā 1 000 profesionālu programmētāju un citu darbinieku. Protams, ir arī ļoti daudz programmu, kas atrodas kaut kur pa vidu, tomēr tā kā runa ir par uzņēmuma finansēm, vajadzētu izvēlēties tiešām uzticamu programmas ražotāju, nevis ņemt bezmaksas programmu, vai lētāko, ko var atrast.

2. Pārliecinies, ka sistēmai ir nākotnes perspektīvas

Grāmatvedība strauji attīstās, līdz ar to, ir svarīgi izvēlēties grāmatvedības sistēmu, kurai ir izstrādāts attīstības plāns un kura visu laiku tiek pilnveidota. Tas ir ļoti būtiski, jo sistēma bez jebkāda attīstības plāna ātri vien novecos un tad, būs vai nu jāstrādā ar sistēmu, kas nav konkurētspējīga un nepiedāvā nekādas modernas iespējas, vai arī regulāri jāiegādājas jaunas sistēmas, kas nebūs efektīvi, jo grāmatvežiem visu laiku būs jāmācās no jauna strādāt ar pilnīgi atšķirīgām programmām.

3. Uzzini, kas programmu uztur

Ļoti būtiski ir zināt, kas programmu uztur un vai vispār tai ir garantēta jebkāda uzturēšana. Ja jūs par sistēmu maksājat, tai vajadzētu būt kompānijas vai programmētāja atbalstam, taču ir būtiski arī zināt, cik tas ir drošs un pieejams. Ja sistēmu uztur viens vienīgs programmētājs, uzturēšana noteikti nebūs efektīva. Ja jums ir svarīgi, lai ar programmu vienmēr viss būtu kā nākas, izvēlieties tādu, kuru atbalsta un uztur kompānija ar vairāku programmētāju komandu, kas strādā efektīvi.

4. Pārliecinieties, ka sistēma atbilst likumdošanai

Iespējams viens no būtiskākajiem nosacījumiem ir tieši sistēmas atbilstība LR likumdošanai, ja vēlaties to izmantot ne vien uzņēmuma iekšējām vajadzībām, bet arī nodokļu grāmatošanai un saziņai ar valsts institūcijām un finanšu iestādēm. Sistēma, ko atbalsta likumdošana ļaus, piemēram, iegrāmatot neatskaitāmo PVN reprezentācijas izdevumiem un nodrošinās elektronisku datu apmaiņu ar Latvijas elektronisko norēķinu sistēmām.

5. Uzziniet, vai tā ir mākoņprogramma

Mūsdienās jaunākā tendence programmatūrām ir mākoņpakalpojumu izmantošana. Tas nozīmē, ka uzņēmējam nav programma jāuztur pašam uz sava servera, bet gan programma darbojas tiešsaistē. Tas ir izdevīgi gan tāpēc, ka nav nepieciešamības pēc ļoti jaudīgām ierīcēm, sistēmas lietošanai, gan arī to ir vieglāk uzturēt programmas pārvaldītājiem. Protams, ja jūs šādām sistēmām neuzticaties, varat arī izmantot tradicionālo programmatūru, kas tiek uzinstalēta uz servera.

Kā izvēlēties grāmatvedi?

Grāmatvedis ir viens no svarīgākajiem darbiniekiem visā uzņēmumā, jo viņam ir piešķirts viens no atbildīgākajiem pienākumiem – kārtot uzņēmuma finanses. Viņam ir jāspēj ne vien fiksēt visus uzņēmuma finansiālos darījumus, bet arī jāzina, kā veidot finanšu dokumentus tā, lai uzņēmums tiktu parādīts maksimāli labā gaismā. Protams, grāmatvedim ir arī jāorientējas likumdošanā un valsts nodokļu politikā, lai uzņēmums grāmatveža nekompetences dēļ neiekultos nepatikšanās. Būtībā, grāmatveža pienākumi ir ļoti plaši, taču kā uzņēmējs var būt pārliecināts, ka grāmatvedis spēs tos pildīt? Šeit būs plāns, kas palīdzēs saprast, kurš grāmatvedis būs piemērots sava amata veikšanai?

Vispirms ir jānoskaidro kāda ir grāmatveža kompetence un zināšanas. Kā jau tika minēts, grāmatvedim ir jābūt ļoti plašām zināšanām, taču, diemžēl, to visu vienā darba intervijā pārbaudīt never, tāpēc ir jāzina, kas ir pats būtiskākais. Ir četras jomas, kuras grāmatvedim ir jāpārzina kā savi pieci pirksti. Tās ir grāmatvedība un lietvedība, nodokļu konsultācijas, biznesa konsultācijas un audits. Protams, arī tas ir ļoti plašs izklāts par grāmatvedim nepieciešamajām zināšanām, taču noteikti ir jāpārbauda grāmatveža kompetence šajās jomās. Ir jāuzdod jautājumi par visu kas attiecas uz šīm jomām. Noteikt jāuzdod jautājumi par finanšu pārskatu sastādīšanu, finanšu dokumentu ietekmi uz biznesu, nodokļiem valstī un finanšu dokumentu pārbaudēm. Ja potenciālais grāmatvedis nespēj atbildēt uz šādiem jautājumiem, vai viņa atbildes jūs neapmierina, viņš pavisam noteikti nav kompetents veikt šādu darbu.

Otrkārt, grāmatvedim jābūt ar darba pieredzi. Noteikti ir daudz jauno grāmatvežu, kas uzskata, ka viņi ir gatavi pārvaldīt kāda uzņēmuma finanses un uzņemties šo atbildīgo darbu, taču grāmatveža ceļš pa karjeras kāpnēm ir diezgan garš. Reti kurš kļūst par grāmatvedi pēc augstskolas absolvēšanas, jo tikai praktiski strādājot ir iespējams apgūt šī darba specifiku. Vispirms ir vairākus gadus jāstrādā par grāmatveža palīgu vai līdzīgos darbos. Noteikti sazinieties ar potenciālā grāmatveža iepriekšējiem darba devējiem, lai uzzinātu, kādas ir viņu atsauksmes. Noskaidrojiet, vai iepriekš grāmatvedis spēja izdarīt uzdoto darba apjomu un pārzināja savu amatu.

Treškārt, izvērtējiet grāmatveža rakstura īpašības. Lai cik arī grāmatvedis nebūtu profesionāls un zinošs, viņš nespēs pienācīgi pildīt savu darbu, ja viņam nebūs tam vajadzīgās rakstura īpašības. Pati svarīgākā rakstura īpašība grāmatvedim ir pacietība, jo reizēm var nākties iet cauri grāmatvedības uzskaitēm neskaitāmas reizes un meklēt, kur ir ieviesusies kāda kļūda, vai monotoni rakstīt neskaitāmi daudz ierakstu kontos. Tāpat grāmatvedim ir jābūt uzņēmīgam un ar kritisko domāšanu. Šīs spējas nav viegli pārbaudīt, taču uzdodot pildīt dažādus uzdevumus, var gūt priekšstatu par potenciālā grāmatveža raksturu.

Visbeidzot, ir jāizvērtē grāmatveža motivācija strādāt. Ja grāmatvedim patiesībā savs darbs riebjas, bet viņš to dara tikai naudas dēļ, negaidiet labus rezultātus. Iespējams, viņš zinās kas jādara, bet darbs vienmēr būs paviršs, taču grāmatveža darbā rūpība ir ļoti būtiska. Piemēram, veidojot gada pārskatu, ir ļoti būtiski, lai tas būtu ne vien pareizs, bet arī korekts un precīzs, jo citādāk uzņēmums tiks parādīts sliktā gaismā un tas var radīt problēmas piesaistīt investorus. Labs grāmatvedis ir tāds, kurams savs darbs patīk.

Īsāk sakot, veltiet pienācīgi daudz laika tam, lai izvēlētos grāmatvedi savam uzņēmumam. Lai vai kāda būtu uzņēmuma organizatoriskā struktūra, grāmatvedis vienmēr būs uzņēmēja labā roka. Grāmatvedim ir jābūt zinošam, lojālam un pats galvenais, strādāt gribošam.

Kas ir vienkāršā ieraksta grāmatvedība?

Mūsdienās pārsvarā visiem komersantiem ir jāizmanto divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēma, jo tā ļauj precīzāk veikt ieraktus, samazina kļūdas iespējamību un veido pārskatāmāku darījumu reģistru, taču ne visiem saimnieciskās darbības veicējiem ir tik sarežģītas finanšu plūsmas, lai būtu nepieciešamība pēc tik nopietnas uzskaites sistēmas, tāpēc vienkāršākajām komercdarbības formām tiek atļauts vest vienkāršā ieraksta grāmatvedību. Tā ir daudz vienkāršāka un primitīvāka grāmatvedības forma, kas dod iespēju pašam saimnieciskās darbības veicējam vest savu grāmatvedību. Kas īsti ir vienkāršā ieraksta grāmatvedība un, kam ir atļauts izmantot šādu uzskaites sistēmu?

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība pamatā nozīmē to, ka visi ieraksti tiek veikti vienā kontā. Tas nozīmē, ka nav jāveic ieraksts gan debetā, gan kredītā, bet jāveido tikai saimnieciskās darbības līdzekļu plūsma, kas ietver gan ieņēmumus, gan izdevumus un, protams, kopējo apgrozījumu. Tajā jāpiefiksē pilnīgi visi saimnieciskie darījumi un to ietekme uz naudas plūsmu. Parasti vienkāršā ieraksta grāmatvedības žurnālos tiek veikti tikai daži ieraksti nedēļā, līdz ar to, aprēķinu veikšana un uzskaites veidošana kopumā ir visai vienkārša. Grūtākais ir saprast, kur tieši un kā ir jāreģistrē katri konkrētie ienākumi un izdevumi, taču ir pieejami dažādi vienkāršā ieraksts grāmatvedības žurnāli, kā arī paraugi, līdz ar to, šo darbu var veikt pilnīgi jebkurš. Patiesībā vienkāršā ieraksta grāmatvedība nemaz nelīdzinās īsti, modernai grāmatvedībai, tā drīzāk ir pielīdzināma personīgā budžeta plānam, vienīgi jūs neplānojiet savus personīgos finanšu līdzekļus, bet gan uzņēmuma vai saimnieciskās darbības.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaiti vienkāršā ieraksta grāmatvedībā nepieciešams kārtot pēc hronoloģiskā reģistra. Tas nozīmē, ka visi ieraksti jākārto hronoloģiskā secībā un ir jānorāda ieraksta datums, ieraksta kārtas numurs, atsauce uz attaisnojuma dokumentu (dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību), saimnieciskā darījuma novērtējums naudā un saimnieciskā darījuma grāmatvedības konta nosaukums.

To, kam ir atļauts kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā nosaka “Likums par grāmatvedību”. Tas paredz, ka šādu grāmatvedību drīkst vest individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā jeb taksācijas periodā nepārsniedz 300 000 eiro. Tāpat šo sistēmu var izmantot fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, ja tām ir nepieciešamība veikt grāmatvedības uzskaiti.

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite pamatā tiek veidota tikai uzņēmēja un ārējo auditoru vajadzībām. Uzņēmējam ir būtiski izprast, kādi procesi notiek viņa uzņēmumā un kādi ir prognozējamie ieņēmumi vai tieši pretēji, zaudējumi, bet auditori, vēlas pārbaudīt, cik patiesi ir sniegtie dati un cik pareizi saimnieciskās darbības veicējs veido vienkāršās grāmatvedība uzskaiti. Ja saimnieciskās darbības veicējs vēlas, piemēram, piesaistīt ārējos investorus, visticamāk būs jāveic uzskaite divkāršajā ierakstu sistēmā, jo tas ir precīzāks un daudz konkrētāk parāda iespējamos nākotnes scenārijus, iespējamos riskus un plānoto uzņēmuma attīstību.

Tātad, vienkāršā ieraksta grāmatvedība ir paredzēta tikai ļoti nelieliem uzņēmējiem vai citiem saimnieciskas darbības veicējiem, kas nepretendē uz nekādu investīciju piesaisti. Tiem komersantiem, kas nopietni domā par sava uzņēmuma attīstību un nākotnes izaugsmes iespējām, tomēr būtu ieteicams izvēlēties divkāršā ieraksta grāmatvedību pat tad, ja likums ļauj to nedarīt.

Kas ir divkāršā ieraksta grāmatvedība?

Pilnīgi visiem saimnieciskās darbības veicējiem ir pienākums reģistrēt visus saimnieciskos darījumus grāmatvedības kontos, taču visiem tas nav jādara pēc vienāda principa. Pastāv divas grāmatvedības ierakstu sistēmas – vienkāršā ieraksta grāmatvedība un divkāršā ieraksta grāmatvedība. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība ir ļoti vienkāršs darījumu reģistrēšanas veids, ko var veikt gandrīz jebkura persona, kas kaut ko saprot no uzņēmējdarbības un finansēm, taču likums nosaka, ka to drīkst izmantot tikai individuālie uzņēmēji, individuālie komersanti un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums nepārsniedz 300 000 eiro gadā. Visiem pārējiem komersantiem ir obligāti jāveic divkāršā ieraksta grāmatvedība. Kas tad īsti ir divkāršā ieraksta grāmatvedība un kāpēc tā ir obligāta lielākajai daļai komersantu?

Divkāršā ieraksta grāmatvedība paredz, ka visas grāmatvedības operācijas ir jāreģistrē divas reizes. Tas nozīmē, ka reģistros visi saimnieciskie darījumi ir jāpiefiksē, divos, savstarpēji saistītos kontos – kasē un pircēju parādos jeb debetā un kredītā. Loģiski, ka vienā kontā darījums būs pozitīvs un otrā negatīvs, taču darījumu summām jābūt identiskām, jo tas ir viens un tas pats darījums no diviem skatupunktiem. Piemēram, ja uzņēmumam klients samaksā parādu 1 000 eiro, nauda tiek ieskaitīta kasē, līdz ar to kontos tiks veikti divi ieraksti – par 1 000 ir eiro samazinājušies pircēju parādi (ieraksts pircēju parādos jeb kredītā) un par 1 000 eiro palielinājies naudas atlikums kasē (ieraksts kasē jeb debetā).

Varētu šķist, ka šāda sistēma visu tikai sarežģī un tā īsti nemaz nav nepieciešama, jo kāpēc gan vien uz tas pats darījums būtu jāreģistrē divas reizes? Patiesībā tas ir pat ļoti svarīgi, jo šādā veidā tiek nodrošināta efektīva kļūdas pārbaude un efektivitāte. Tā kā abos kontos reģistrēto darījumu summām ir jābūt vienādām, abu kontu bilance arī ir vienāda. Ja skaitļi nesakrīt, ir skaidrs, ka kaut kur ir ieviesusies kļūda. Vēl šī sistēma ir daudz pārskatāmāka. Tā kā lielos uzņēmumos ikdienas var tikt veikti simtiem darījumu, veicot vienkāršos ierakstus, ātri vien var apjukt. Veidojas garš saraksts ar darījumiem, kuriem never izsekot līdzi. Divkāršā ieraksta grāmatvedība nodrošina to, ka visiem ierakstiem ir jābūt līdzsvarā, turklāt tas ievērojami atvieglo pārskatu veidošanu gada beigās. Divkāršā ieraksta grāmatvedība ir visai sarežģīta un gandrīz vienmēr uzņēmumā to veic grāmatvedis, kuram ir atbilstošas zināšanas.

Kaut gan likums paredz, ka individuālie uzņēmēji, individuālie komersanti un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums nepārsniedz 300 000 eiro gadā, drīkst veikt vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti jeb ieraktus žurnālā, tā nav obligāta prasība. Arī šādi saimnieciskās darbības veicēji var izvēlēties divkāršā ierakta grāmatvedības uzskaites sistēmu, taču, ir jārēķinās ar to, ka tas prasīs papildus līdzekļus, jo būs jāalgo grāmatvedis vai vismaz jākonsultējas ar grāmatvedi par atsevišķiem jautājumiem. Grāmatvedības uzskaites sistēmu ir jāizvēlas, balstoties uz nepieciešamību, proti, to, cik daudz ierakstu ir nepieciešamas veikt un cik liels ir finanšu līdzekļu apgrozījums.

Kaut arī divkāršā ieraksta grāmatvedība ir daudz sarežģītāka nekā vienkāršā ieraksta grāmatvedība, tā tomēr ir ļoti nepieciešama jebkuram nopietnam uzņēmējam. Šī sistēma tiek izmantota jau gadsimtiem ilgi un tā spēj nodrošināt precizitāti un ļauj izvairīties no kļūdām.

Grāmatvedības nākotne

Tāpat kā visas nozares un profesijas, arī grāmatvedība laika gaitā strauji mainās. Varbūt mēs šīs izmaiņas ikdienā nepamanām, taču, ja salīdzinām, grāmatveža darbu, kaut vai ar laiku pirms, 10 gadiem un grāmatveža dabu mūsdienās, ir novērojamas būtiskas atšķirības. Pirmkārt, mūsdienās pārsvarā viss notiek elektroniski, nevis papīra formātā un tiek izmantots dažādas datorprogrammas, lai grāmatvežu darbu padarītu maksimāli vienkāršu un samazinātu kļūdas iespējamību. Tā kā mūsdienās tehnoloģijas attīstās vēl daudz straujāk, rodas jautājums, kāda būs grāmatvedība nākotnē un vai tāda profesija kā grāmatvedis vispār pastāvēs?

Mūsdienās tehnoloģijas patiešām ieņem nozīmīgu lomu gan cilvēku privātajās dzīvēs, gan arī dažādās nozarēs. Mūsdienās mums katram mājās ir vairākas ierīces, kas ir jaudīgākas par tām, ko pirms 10 vai 20 gadiem izmantoja tikai profesori laboratorijās. Ja mēs pieņemam, ka tehnoloģijas turpinās attīstīties tikai arvien straujāk, tad mēs varam vien minēt, kādus tehnoloģiskos brīnumus mēs sagaidīsim tuvākajā nākotne’. No vienas puses tas ir labi, jo šīs tehnoloģijas atvieglo cilvēku dzīves, taču tas arī rada satraukumu, jo pateicoties tām daudzas industrijas mainās un pat apdraud to pastāvēšanu. Tas nozīmē, ka daudzas profesijas nākotnē nepastāvēs, un šo profesiju saraktā, diemžēl, ir arī grāmatvedība.

Kaut gan vairāk apdraudēti ir fizisko darbu darītāji, kuriem nav specifisku zināšanu, pastāv pamatota teorija, ka grāmatvedība turpmāko dažu desmitgažu laikā izzudīs vai mainīsies līdz nepazīšanai. Jāsaprot, ka datori tomēr rēķina un skaita ātrāk un precīzāk nekā cilvēki, turklāt tie spēj veikt arvien sarežģītākus aprēķinus, bez cilvēka dalības šajā procesā. Jau tagad tiek izmantotas grāmatvedības programmas, kas veic dažādus uzdevumus, pēc ļoti sarežģītiem algoritmiem. Daudzās programmās pat tiek izmantotas mākslīgā intelekta sistēmas, kas spēj veikt vairākus uzdevumus secīgi, ko var pielīdzināt sava vaida domāšanai. Pagaidām gan zinātnieki un tehnoloģiju nozares eksperti apgalvo, ka ir algoritmi, kurus izveidot nav iespējams, lai gan, pirms desmit gadiem, noteikti zinātnieki apgalvotu, ka nav iespējams izveidot kabatas izmēra ierīci ar 512 GB lielu iebūvēto atmiņu, 8 GB RAM, jaudīgu kameru utt., tāpēc droši apgalvot neko nevar.

Tātad, to, vai grāmatveža profesija pilnībā izzudīs, mēs nezinām, bet, ka tā mainīsies līdz nepazīšanai, gan mēs varam apgalvot pavisam droši. Kāda tad būs grāmatvedība un grāmatveži nākotnē? Droši varam teikt, ka grāmatveža darbs būs nealgoritmisks. Tas nozīmē, ka visus aprēķinus un funkcijas veiks datoru programmas ar algoritmu palīdzību. Grāmatveža galvenais darbs būs pārvaldīt un pieskatīt tehnoloģijas. Ja tagad galvenais, kas jāzina grāmatvedim ir kā vaidot pārskatus un veikt aprēķinus, tad nākotnē grāmatvedis vairāk būs pielīdzinām IT speciālistam, kas prot pārvaldīt ierīces un to programmatūru.

Sliktā ziņa ir tā, ka nākotnē grāmatveža profesija patiešām zaudēs savu nozīmi un daudziem grāmatvežiem nebūs darba, jo vairāku grāmatvežu darbu varēs aizvietot viena programma un viena cilvēks, kas to pārvalda, bet labā ziņa ir tā, ka tas nenotiks tik drīz. Vēl kādu laiku grāmatveži strādās pēc pašreizējiem priekšrakstiem un izmaiņas būs novērojamas ļoti pakāpeniski, līdz ar to, nozare spēs pielāgoties un piedāvājums darba tirgū būs attiecīgs pieprasījumam. Vēl viena labā ziņa ir tā, ka tiem grāmatvežiem, kas jau šodien ir atvērti visam jaunajam un ir gatavi mācīties, tāpat nekur nepazudīs un darbs viņiem būs arī tālā nākotnē.

Dubultā grāmatvedība un ēnu ekonomika

Mūsdienās visai bieži nākas dzirdēt vārdu salikumus dubultā grāmatvedība vai ēnu ekonomika. Tās ir ļoti būtiskas problēmas mūsdienu tautsaimniecībā, kas diemžēl ir ļoti izplatītas. Uzņēmēji bieži izvēlas kārtot dubulto grāmatvedību jeb neuzrādīt visus saimnieciskos darījumus, lai par tiem nebūtu jāmaksā nodokļi. Uzņēmējiem, tas, protams ir izdevīgi, tomēr, dubultā grāmatvedība un ēnu ekonomika kopumā rada nopietnas problēmas un grauj ekonomiku.

Vispirms, apskatīsim, ko šie termini nozīmē. Ēnu ekonomika ir daudz plašāks jēdziens, kas sevī ietver dažādas nelikumīgas darbības un procesus, kā, piemēram, kontrabandu, nevienlīdzīgu konkurenci, dubulto grāmatvedību, paralēlo darbību utt. Būtībā tā ir ekonomikas daļa, kas nav uzskaitīta oficiālajā statistikā, kas netiek deklarēta un par ko netiek maksāti nodokļi. Tā rada ļoti daudz būtisku problēmu, piemēram, kropļo tirgu, negatīvi ietekmē nodokļu iekasēšanu, rada nepareizu priekšstatu par norisēm tautsaimniecībā utt.

Dubultā grāmatvedība, savukārt ir ēnu ekonomikas daļa, kas iever tieši saimnieciskās darbības slēpšanu dažādos veidos, lai tā netiktu aplikta ar nodokļiem. Tas ietver gan darbinieku algu neoficiālu izmaksāšanu jeb tā saucamās aplokšņu algas, gan saimniecisko darījumu neuzskaitīšanu, neizsniedzot preces vai pakalpojuma saņēmējam čeku vai kvīti par pakalpojumu gan daudz citu nelegālu darbību, kuru rezultātā netiek fiksēti finanšu darījumi.

Lielāko ēnu ekonomikas un dubultās grāmatvedības daļu Latvijā veido tieši uzņēmējdarbības ienākumu neuzrādīšana. Tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicējs sniedz klientiem preces vai pakalpojumus, bez oficiālas šī darījuma piefiksēšanas. Tātad, klientam netiek izsniegts čeks vai kvīts, līdz ar to, darījumu nevar pierādīt. Ja darījums nav oficiāli noticis, tas nav jāiegrāmato un jāuzrāda finanšu atskaitēs, līdz ar to, uzņēmējam par šo darījumu valstij nav jāmaksā nodokļi. Uzņēmējs šādā vaidā panāk, ka daļu saimnieciskās darbības viņš var veikt, bez grāmatvedības uzskaitēm un nodokļu nomaksas. Vēl viens ienākumu neuzrādīšanas veids, ir vienkārša saimnieciskās darbības veikšana, nereģistrējot to. Tas nozīmē, ka fiziska persona veic saimniecisko darbību, kas nav oficiāla, līdz ar to, nekur netiek uzrādīta un saimnieciskās darbības veicējam nav valstij jāmaksā nodokļi.

Otru lielāko Latvijas ēnu ekonomikas daļu veido tā saucamās aplokšņu algas. Arī tā ir dubultās grāmatvedības daļa, jo, ja uzņēmējs neuzrāda patieso darbinieka algas apjomu, vai pat vispār neuzrāda, ka viņš algo konkrēto darbinieku, viņam nav jāmaksā attiecīgi daļa vai visi nodokļi par darbinieku. Ja ar darbinieku vispār netiek noslēgts līgums, grāmatvedības uzskaitēs neparādās un valsts nesaņem nodokļus, bet ja oficiālā ienākumu daļa ir mazāka nekā patiesā, valsts saņem tikai daļu nodokļu. Daudzi darbinieki šādam algas samaksas veidam piekrīt tāpēc, ka tādā veidā darba devējs var nodrošināt viņiem lielākas algas.

Principā, dubultā grāmatvedība uzņēmējiem ir veids, kā ieekonomēt naudu uz nesamaksāto nodokļu rēķina. Tas nozīmē, ka uzņēmums apgroza daudz vairāk naudas, nekā to uzrāda grāmatvedības dokumentos. Tā arī veidojas šī te dubultā grāmatvedība – ir oficiālā grāmatvedība un patiesā grāmatvedība. Uzņēmēji to slēpj, taču veicot auditu, ir iespējams diezgan vienkārši atklāt nelikumības un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Dubulto grāmatvedību nedrīkst veikt nekādos apstākļos, jo tas var kaitēt gan pašam uzņēmējam, gan viņa klientiem, gan darbiniekiem, gan arī visai valstij kopumā.

Algot uzņēmumam patstāvīgu grāmatvedi vai izmantot ārštata grāmatvežu pakalpojumus?

Uzņēmumi, kuriem jākārto divkāršā ieraksta grāmatvedība, reti var iztikt bez profesionāla grāmatveža pakalpojumiem. Tas ir ļoti atbildīgs un arī laikietilpīgs darbs, kas prasa specifiskas zināšanas, kādas parasti ir tikai tiem, kas ir speciāli mācījušies grāmatvedību. Pat tad, ja uzņēmējs pats šo to zina par finansēm, visticamāk izdevīgāk vienalga būs vērsties pēc palīdzības pie profesionāļa, jo viņš šo darbu paveiks daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Tātad, ir skaidrs, ka jebkuram uzņēmējam, visticamāk, grāmatveža pakalpojumi būs nepieciešami, tikai paliek izvēle – algot savam uzņēmumam patstāvīgu darbinieku, vai arī izmantot ārštata grāmatveža pakalpojumus?

Vispirms, jāsaprot, kāda ir atšķirība starp šiem abiem variantiem. To, kas ir algots darbinieks, visi droši vien saprot. Tas ir patstāvīgs uzņēmuma darbinieks, kurš strādā konkrētu slodzi un par to saņem konkrētu mēneša samaksu. Darba samaksas apjoms un aprēķināšanas kārtība ir norādīta darba līgumā, taču pieņemot grāmatvedi darbā, uzņēmējs uzņemas veidot ar viņu tiesiskas un patstāvīgas darba attiecības. Ārštata grāmatvedis, savukārt, pats ir uzņēmējs vai arī algots darbinieks kādā grāmatvedības firmā. Šādā gadījumā, uzņēmējs, nevis uzņemas darba attiecības ar grāmatvedi, bet gan nepieciešamības gadījumā pērk viņa pakalpojums. Jāsaprot, ka karam variantam ir savas priekšrocības jeb trūkumi.

Galvenā priekšrocība ārštata grāmatveža algošanai ir tāda, ka jāmaksā tikai par padarīto darbu. Proti, ja grāmatvedis tiek algots patstāvīgi, tad viņam ir jāmaksā neatkarīgi no tā, cik daudz darba viņš padara. Ja uzņēmumam ir tukšais periods, kura laikā nav aktīvi jāveic grāmatvedības uzskaite un jāveic citi pienākumi, uzņēmējam vienalga būs jāmaksā līgumā noteiktā summa. Vēl būtiska priekšrocība ir tā, ka uzņēmējam nav jāsatraucas par dažādām sociālajām garantijām un darbinieku tiesību ievērošanu. Piemēram, ja algots grāmatvedis saslimst vai aiziet dekrētā, uzņēmējam ir steidzami jādomā kāds risinājums, kā grāmatvedi aizvietot, turklāt viņam ir arī jāmaksā par darbinieku viņa prombūtnes laikā. Savukārt, ja saslimst ārštata grāmatvedis, tad uzņēmējs vienkārši var noalgot kādu citu, turklāt viņam nav jāsedz nekādas izmaksas par viņa slimošanu. Vēl ir arī dažādi praktiski ieguvumi, piemēram, nav nepieciešamība iekārtot atsevišķas telpas grāmatvedim un pirkt biroja tehniku, jo ārštata darbinieki strādā savos birojos un ar savām iekārtām. Arī nodokļi šādā gadījumā jāmaksā mazāki, jo nav jāveic sociālās iemaksas per darbinieku.

Ārštata grāmatveža algošanai nenoliedzami ir daudz plusu, tomēr arī patstāvīga grāmatveža algošanai ir savas priekšrocības. Pats svarīgākais pluss, ko novērtē ļoti daudzi uzņēmēji ir tas, ka šādā gadījumā visas finanšu informācija paliek konfidenciāla. Ārštata grāmatvedis tomēr strādā cita uzņēmēja vai pats savās interesēs, līdz ar to informācija tiek izpausta uzņēmumam nepiederošai personai. Otrkārt, ja grāmatvedis visu laiku strādā vienā uzņēmumā, viņš adaptējas tā vajadzībām un visu savu uzmanību var veltīt šim vienam darbam, kas būtiski uzlabo darba kvalitāti. Visbeidzot, šādā veidā grāmatvedis ir tiešā kontaktā ar uzņēmēju. Uzņēmējam ir iespēja kontaktēties ar grāmatvedi katru dienu un uzdot visdažādākos jautājums, kas saistīti ar uzņēmuma finansēm. Ārštata grāmatvedis sniegs konsultācijas tikai tajā laikā, kad viņā ir noalgots.

To, kuras priekšrocības ir svarīgākas, katram uzņēmējam ir jāizvērtē pašam. Mūsu ieteikums būtu izvēlēties algot patstāvīgu darbinieku tad, ja uzņēmējs var viņam nodrošināt pietiekamu darba apjomu. Nav jēgas maksāt darbiniekam, kurš strādā vien pāris stundas dienā. Savukārt, ārštata grāmatvedis būs labākā izvēle tiem, kas paši var parūpēties par sava uzņēmuma finanšu kārtošanu ikdienā, taču ir nepieciešamas dažas konsultācijas un atsevišķu darbu izpilde.

Kas ir grāmatvedības bilance?

Noteikti ikkatrs ir dzirdējis kaut ko par grāmatvedības bilanci. Grāmatvedības bilance ir viens no trim primārajiem uzņēmuma vai organizācijas finanšu pārskatiem. Kopā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu, tie veido grāmatvedības pamatu, pēc kura var objektīvi noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Saprotot grāmatvedības bilanci var analizēt uzņēmuma spēju segt parādsaistības un spēju izpildīt ilgtermiņa finansiālās saistības, līdz ar to, ikvienam, kas kaut vai mazākajā mērā ir saistīts ar finansēm vai uzņēmējdarbību, būtu jāpārzina grāmatvedības bilances.

Pēc definīcijas, grāmatvedības bilance ir divdaļīga tabula, kuras vienā daļā ir atspoguļoti uzņēmuma vai organizācijas aktīvi bet otrā daļā pasīvi. Aktīvi parāda, kur uzņēmums izlieto iegūtos līdzekļus, bet pasīvi parāda šo līdzekļu iegūšanas avotus. Bilancē viss tiek izteikts naudas izteiksmē, lai atspoguļotu uzņēmuma pašreizējo finansiālo stāvokli.

Aktīvu kolonna parasti sastāv no divām grupām jeb posteņiem – apgrozāmie līdzekļi un ilgtermiņa ieguldījumi. Apgrozāmie līdzekļi ir, krājumi, debitoru parādi, īstermiņa finanšu ieguldījumi un naudas līdzekļi. Ilgtermiņa ieguldījumi ir nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un finanšu ieguldījumi. Bilancē aktīvi tiek izvietoti noteiktā secībā, proti pēc likviditātes pakāpes. Tas nozīmē, ka pirmie tiek rakstīti aktīvi, kurus īsākā laikā ir iespējams pārvērst naudas līdzekļos. Likvīdāki ir apgrozāmie līdzekļi. Tos ir vieglāk pārvērst naudā, jo ilgtermiņa ieguldījumi nav paredzēti pārdošanai. Arī paši apgrozāmo līdzekļi tiek kārtoti pēc likviditātes, proti, vislikvīdākie ir naudas līdzekļi un vērtspapīri, tad seko debitoru parādi un krājumi.

Pasīvi arī sastāv no divām grupām – pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls. Pašu kapitāls ir akcijas un to emisijas uzcenojums, pamatkapitāls, papildus kapitāls, rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa. Aizņemtais kapitāls ir ilgtermiņa saistības, kā, piemēram, vekseļi, parādi uzņēmumiem, nodokļi, sociālie apdrošināšanas maksājumi un īstermiņa saistības, kā, piemēram, avansi, darba algas, neizmaksātas dividendes.

Tā kā bilance rāda divas pretējas uzņēmuma finansiālā stāvokļa divas puses, proti resursus, kas pieder uzņēmumam un tiek izmantoti uzņēmējdarbībā un avotus, no kurienes šie līdzekļi nāk, pasīvu un aktīvu un kopējām summām vienmēr ir jābūt vienādām. Ja summas nesakrīt, visticamāk bilance nav sastādīta pareizi.

Kā tad īsti šo informāciju, kas norādīta grāmatvedības bilancē, izmantot? Pēc tās var noteikt uzņēmuma likviditāti un maksātspēju. Tie ir uzņēmuma finanšu stabilitātes radītāji. Pēc tiem var pateikt vai uzņēmums strādā stabili un spēj pildīt saistības vai nē. Piemēram, tekošās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības) parāda, vai uzņēmumam ir pietiekami daudz aktīvu, lai varētu nosegt visas īstermiņa saistības. Maksātspējas koeficients (kopējas saistības / pašu kapitāls) parāda, kāda ir situācija ar aktīviem un saistību izpildi.

Visbiežāk grāmatvedības bilanci izmanto paši uzņēmēji, lai noteiktu, kāda ir pašreizējā finansiālā situācija uzņēmumā un kādus turpmākos lēmumus pieņemt, kā arī potenciāli kreditori un investori, lai pieņemtu lēmumu par savu finansiālo līdzekļu piešķiršanu vei nepiešķiršanu konkrētajam uzņēmumam. Būtībā pēc bilances var pateikt vai uzņēmuma ir potenciāls darboties un pelnīt naudu, vai arī tas ir lemts neveiksmei.

Patiesībā bilance ir viegli saprotams instruments, kas palīdzēs sekot līdzi jebkura uzņēmuma finanšu stāvoklim. Vienā nelielā tabulā ir apvienota visa būtiskākā informācija par uzņēmuma iespējām pildīt saistības un citiem būtiskiem aspektiem. Ja vēl bilance tiek skatīta kopā ar peļņa vai zaudējumu aprēķinu un gada pārskatu, ir iespējams iegūt pilnīgu un visaptverošu informāciju par uzņēmuma finanšu situāciju.